Vefa (Eko Ev)

Genel Bilgiler

Proje Adı Vefa (Eko Ev)
Başlangıç Tarihi 15.04.2009 Bitiş Tarihi 01.04.2011

Proje Amacı ve Hedefi

Türkiye’de hafif çelik yapı teknolojisi kullanımı konut sektöründe hızla artmaktadır. Özellikle deprem bölgesinde olan bir ülke için az katlı binalarda hızlı ve çevreci üretim süreci ile öne çıkan bu yapı sistemi ile ekolojik ev yapma modelleri üzerine çalışmalar yurt dışı örneklere baktığımızda son derece azdır. (Ben burada yurt dışında bu konuda yapılana çalışmalara yer vereceğim.) 
Projenin başlatılma gerekçesi, Türkiye konut sektörüne düşük maliyetli, endüstrileşmiş, enerji etkin, ekolojik, sürdürülebilir bir “tasarım ve yapım modeli” geliştirmektir.

Bu projenin ana hedefi;

Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve koşullarında, sıfır emisyonlu, yüksek performanslı, güneş enerjisini kullanan ekolojik bir evin gerçekleşmesini amaçlayan “tasarım ve yapım modeli geliştirme” projesidir.

Geliştirilecek model ile projenin alt hedefleri;

Güneş enerjisinden maksimum yararlanmak, 
Bina Enerji Performansı hesaplama modeli kullanarak en az enerji tüketerek iç iklimlendirme koşullarını optimize eden bir tasarım geliştirmek,   
Tamamen ekolojik koşullara uygun bina yapmak,
Bulunduğu iklime uyumlu olmak,
Anadolu ekolojik kültüründen yararlanmaktır.

Ekonomik ve Ulusal Kazanımlar 

Konut sektöründe az enerji tüketen konut yapım modelleri kazandırmak,
Ekolojik ev tasarımında endüstrileşebilecek sistemleri önermek,
İlk yarırım maliyeti ve yaşam dönemi maliyeti benzerlerine göre düşük konut modeli yaratmaktır.

Danışmanlık Kapsamı

Ar-Ge ve İnovasyon Yapılandırması,
İnovasyon düzeyi belirleme, inovasyon stratejisi oluşturma, proje fikirleri denetleme ve yönlendirme, akademik ilişkileri sağlama, organizasyon ve süreç modeli önerme,
Neopor-precast projesini geliştirme ve yürütme,
Şirket organizasyonu yeniden yapılandırma ve Proje Ofisi kurma,
Şirket projelerini yönlendirme,
Yeni tasarım, ürün ve üretim süreçleri yapılandırma ve bu kapsamda proje oluşturma,
Şirket ürün ve üretim süreçlerine yönelik akreditasyon çalışmaları yapma ve bu konuda projeler üretme,
Şirket içi çalıştay ve eğitimler düzenleme ve verme,
AB projeleri geliştirmek, yazmak ve takip etmek,
Şirketin yurtiçi ve yurtdışı projelerine destek vermek, toplantılara gerekirse iştirak etmek,
Şirketin yapmakta olduğu ve yapacağı proje bağlantılarında sözleşme danışmanlığı ve yönetimi yapmak,
Şirketin ulusal ve uluslar arası tanıtımlarında (fuar-kongre-toplantı) danışmanlık yapmak.