TechnoBee Hakkında

TechnoBee® ulusal ve uluslararası düzeyde, sektörel ve sektörler arası alanlarda proje ve teknoloji geliştirme, yönetme, danışmanlık ve eğitim vermek üzere kurulmuş akademik tabanlı bir firmadır.
TechnoBee bu amaçlar doğrultusunda;
 • Disiplinler arası akademik bilgi ve deneyim gerektiren kamu ve özel sektör projeleri yürütmekte,
 • Ar-ge projeleri yapmakta,
 • Teknoloji transferi, inovasyon ve bilgi yönetimi için etkin bir platform oluşturmakta,
 • Teknoloji tabanlı yenilikçi fikirlerin ticarileşmesi ve akademik araştırmaların sanayiye transferi için akademi-sanayi-teknopark arakesitinde gerekli hizmetleri sağlamaktadır.
TechnoBee; uluslararası Ar-Ge projelerinin oluşturulmasında, yönetiminde, çıktılarının ilgili sektörlere uygulanmasında Üniversite-Teknokent-Sanayi arasında önemli bir arayüz oluşturmaktadır.

TechnoBee’nin Bileşenleri

1. Ar-Ge & İnovasyon
 • Sektörel bazda yenilikçi teknolojiler için;
  Ar-Ge faaliyetleri
  İnovasyon yönetimi
  Bilgi yönetimi ve dağıtımı
  Teknoloji transferi faaliyetlerinin yürütülmesi
2. Üniversite – Sanayi İşbirliği
 • Akademik çalışmalar için Üniversite-Sanayi arakesitinin sağlanması
 • Girişimciler, yenilikçi fikir ve teknolojik projeler için Proje Geliştirme arayüzünün oluşturulması 
 • Bölgesel ve ulusal bazda girişimcilik ve yenilikçilik faaliyetlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve bu faaliyetlerin ulusal/uluslararası düzeyde iletişim ağının kurulmasını sağlamak.
3. Danışmanlık Hizmetleri
 • Proje Yönetimi
 • Tasarım Yönetimi
 • Yapım Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Teknoloji Yönetimi
4. Eğitim Merkezi
 • Proje Yönetimi
 • Yapım Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Teknoloji Yönetimi
5. Kültür ve Sanat
6. Sözleşme Yönetimi Hizmetleri