Vizyon-Misyon

TechnoBee, Ulusal ve uluslararası sektörel Proje ve Teknoloji Yönetimi, Ar-Ge faaliyetleri, teknoloji transferi, innovasyon ve bilgi yönetimi için etkin bir platform oluşturmak, ulusal ve uluslararası platformlarda projeler geliştirmek, teknolojik fikirlerin hayata geçebilmesi için akademi-sanayi-teknopark arakesitinde gerekli faaliyetleri yürütmek amacı ile kurulmuştur.

TechnoBee’nin, uluslararası Ar-Ge projelerinin oluşturulmasından yönetimine ve çıktılarının ilgili sektörlere uygulanmasında – sanayileşmesinde Üniversite ve Teknokent arasında önemli bir arayüz  oluşturması hedeflenmektedir.

TechnoBee’nin misyonu,
İTÜ başta olmak üzere ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik çözüm ortakları, sektörel organizasyonlar ve sektör firmaları ile işbirliği içerisinde katma değer yaratıcı ve bilgi yoğun bir rol, teori ile uygulama arasında bir köprü görevi üstlenerek sektörlere özel rekabetçi yeni ürünler/  çözümler geliştirmek ve uygulama ara üzü için gerekli olan teknoloji transferini yapmaktır.

TechnoBee’nin vizyonu,
Sektörel bazda ulusal ve uluslararası yenilikçi projelerin, geliştirilmesi, yönetilmesi,  uygulaması ile kazandığı tecrübeyi transfer edebileceği her türlü sektörel alanda  en başarılı uygulamaları gerçekleştirmek ve bu alanda en üstün uzmanlık düzeyine erişerek uluslararası kabul ve tanınırlığa erişmek ve bunu sürdürmektir.