BIM (Revit) Uyumlu Tasarım, Teklif ve Proje Yönetim Süreci Danışmanlık Hizmeti

Genel Bilgiler

Proje Adı BIM (Revit) Uyumlu Tasarım, Teklif ve Proje Yönetim Süreci Danışmanlık Hizmeti
Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Bitiş Tarihi 01.01.2016

VEFA Holding ve Holding’in organik bağının bulunduğu kurum ve kuruluşlarında Revit yazılımının BIM kapsamında mümkün olan en iyi seviyede kullanımını sağlayan çözümler geliştirmek ve tasarımdan üretim sistemlerine ve proje yönetim sistemlerine bilgi akışını iyileştirerek otomatik veya gerektiğinde yarı otomatik hale getirmektir.
ERP ile BIM ilişkisinin kurulması: Mevcut ERP sistemine metraj bilgilerinin Revit’ten otomatik olarak aktarılması ve ERP sistemi üzerinden otomatik maliyet tahmini yapılması.
Tasarım bilgilerinin otomatik olarak CNC sistemine ve ilgili diğer sistemlere aktarılarak dijital fabrikasyon yapılması.
Geliştirilen sistemlerin etkin bir şekilde kullanılması için çalışanlara BIM (Revit) eğitiminin verilmesi
Arakat Probleminin Çözülmesi
Arakat üretim modelinin çizilmesine ilişkin problem çözülmüştür. Arakat ile ilgili ekran görüntüsünü göndereceğim. Bu temel problemlerden birisiydi. 

Duvar Genişliğinin Değişmesi Problemi 

Panel aralıklarının değişmesinin bina geometrisine etkisi problemi çözülmüştür. Panel aralıklarının gridlere bağlanarak panel genişliği değiştikçe binanın boyunun değişmesi sağlandı.
 
Konulan panellerin; kapı ve pencere yanındaki eleman tasarım metodu geliştirilmiştir. 

Proje Sonunda Elde Edilen Çıktılar:
- Tasarım bilgilerinin ERP ile entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.
- ERP programlarına otomatik transfer edilmesi istenen metraj bilgisi detayı ? Revit’e girilmesi gereken bilgi detayı ? her bir eleman ve malzeme için Revit’e girilmesi gereken bilgi türlerinin genel hatları ile belirlenmiştir. 
- ERP programının istenen metraj bilgilerini otomatik olarak alabilmesi için ihtiyaç duyduğu veri formatı belirlenmiştir.
- Tasarım bilgilerinin fabrikasyon süreci ile entegrasyon:
- Dijital fabrikasyon için CNC sisteminin ve diğer sistemlerin ihtiyaç duyduğu bilgi türlerinin belirlenmesi ? Revit’e girilmesi gereken bilgi detayı ? her bir eleman ve malzeme için Revit’e girilmesi gereken bilgi türlerinin genel hatları ile belirlenmiştir.
- CNC sisteminin ve diğer sistemlerin ihtiyaç duyduğu bilgileri otomatik olarak alabilmesi için gereken veri formatının belirlenmiştir.
- Yazılım ihtiyacının belirlenmesi: Revit ile çalışacak kişi sayısının belirlenmiş, gerekli lisans sayısının belirlenerek arttırıldı.
- Donanım ihtiyacının belirlenmesi: Revit kullanılacak bilgisayarların mevcut kapasiteleri ve ihtiyaç duyulan kapasiteleri belirlendi.
- İlk aşamada tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda Revit’te ilgili malzeme ve eleman kütüphaneleri oluşturuldu.
- Üretimden ERP’ye ve fabrikasyon sistemlerine bilgi akışının otomatik olarak sağlanması için küçük ölçekte makrolar yazıldı.
- Geliştirilen sistemin tasarım bilgileri – ERP entegrasyonu” ile “tasarım bilgileri – CNC ve diğer üretim sistemleri entegrasyonu” açısından test edilerek amaca uygun olarak çalıştığı belirlenmiştir.
- BIM entegrasyon planının hazırlandı.
- Yeni iş süreçlerinin tanımlandı, organizasyonel  iyileştirmelerin önerildi ve yeni iş tanımlarının yapıldı. (BIM yöneticisi, BIM uzmanı gibi)
- Gerekli bilgisayar sayısı, konfigürasyonu ve altyapıda iyileştirmeler yapılması önerildi.
- İleri düzeyde eğitim (yaklaşık 5-6 kişi): BIM yöneticisi ve uzmanı olacak kişilere Revit’te kütüphane oluşturma, modelleme, çakışma analizi, bilgi akışı sürecine müdahalede bulunma ile ilgili ileri eğitim verildi.
- Orta düzeyde eğitim (yaklaşık 10 kişi): Sistemin kullanıcılarına uzmanlıklarının gerektirdiği oranda Revit’te modelleme, çakışma analizi ve diğer sistemlere otomatik bilgi aktarımı ile ilgili orta düzeyde eğitim verildi.