Garanti Bankası Genel Müdürlük Binası LEED Sertifikasyonu Alımı Projesi

Genel Bilgiler

Proje Adı Garanti Bankası Genel Müdürlük Binası LEED Sertifikasyonu Alımı Projesi
Başlangıç Tarihi 09.04.2013 Bitiş Tarihi 09.09.2016

Garanti Bankası Genel Müdürlük Binası LEED Sertifikasyonu Alımı Projesi (LEED ALTIN)
Yeşil bina sertifikasyonu danışmanlığının kapsamı Garanti Bankası Genel Müdürlük binasının LEED Gold sertifikasyonu alabilmesi için gerekli bilgilerin toplanarak, ilgili dokümanların hazırlanması ve Amerikan Yeşil Bina Konseyi’ne (USGBC - US Green Building Council) yapılacak başvuru sürecinin yönetilmesidir. Bu kapsamda proje başlamadan çalışmalara ilişkin dokümanların temini amacıyla bir dizi toplantı, çalışma yapılmış olup, 04.05.2013 tarihinde detaylı bina gezisi yapılmıştır. Ardından 2 adet bina görsel etüd gezisi gerçekleştirilmiştir. İlerleyen süreçte Garanti Bankası tarafından binaya ilişkin bilgileri içeren proje, çizim ve benzeri evraklar TechnoBee ekibine aşamalı olarak teslim edilmiştir. Gerek bina enerji etüdü, gerekse LEED sertifikasyon danışmanlığı kapsamında TechnoBee ekibine Garanti Bankası tarafından teslim edilen bilgi ve belgeler esas alınmıştır. 
LEED sertifikasyon sürecinin ikinci adımını oluşturan enerji performans periyodu ise 01.10.2013 itibariyle başlatılmış olup, söz konusu izleme periyodunu 12 ay’dır. 
LEED sertifikasyon çalışmaları kapsamında Garanti Bankası İnşaat Birim Müdürlüğü personeli ile pek çok görüşme yapılmış olup, görüşmelerde banka tarafından halen kullanılmakta olan satın alma, atık yönetimi, bina yönetimi prosedürlerine ilişkin temel bilgiler edinilmiştir. Yapılan görüşmelerde banka personeline LEED kriterleri, bu kriterlere uyulması için yapılması gerekenler hakkında sözlü bilgi verilmiş olup Garanti Bankası tarafından yapılacak çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler proje sürecinde paylaşılmıştır. 

Garanti Bankası Genel Müdürlük Binası LEED Sertifikasyonu Alımı Projesi (LEED PLATİN)

09.04.2013 tarihinde başlayan Garanti Bankası Genel Müdürlük binasının LEED Gold sertifikasyonu için yeterli kriterlere sahip olduğu görülmüş ve Garanti Bankası talebi ile LEED Platin sertifikası alımı için proje uzatılmıştır. Yeşil bina sertifikasyonu kriterleri gereği LEED platin sertifikası için enerji üretim santrali kurulması gerekmektedir. Bu nedenle Garanti Bankası Trijenerasyon Santrali Projesi başlatılmıştır. Garanti Bankası Trijenerasyon Santrali Projesi Proje Yönetim ve Danışmanlık hizmetleri TechnoBee tarafından yürütülmektedir. 
LEED Platin Sertifikasyonu Alımı Projesi, LEED Platin Sertifikası alabilmesi için gerekli bilgilerin toplanarak, ilgili dokümanların hazırlanması ve Amerikan Yeşil Bina Konseyi’ne (USGBC - US Green Building Council) yapılacak başvuru sürecinin yönetilmesidir. 
LEED sertifikasyon sürecinin ikinci adımını oluşturan enerji performans periyodu ise Trijenerasyon Santralinin tamamlanmasını takiben yaklaşık 6 ay olarak öngörülmektedir. 
LEED sertifikasyon çalışmaları kapsamında Garanti Bankası İnşaat Birim Müdürlüğü personeli ile pek çok görüşme yapılmış olup, görüşmelerde banka tarafından halen kullanılmakta olan satın alma, atık yönetimi, bina yönetimi prosedürlerine ilişkin temel bilgiler edinilmiştir.