Garanti Bankası Genel Müdürlük Binası Trijenerasyon Santrali Projesi

Genel Bilgiler

Proje Adı Garanti Bankası Genel Müdürlük Binası Trijenerasyon Santrali Projesi
Başlangıç Tarihi 03.11.2014 Bitiş Tarihi 01.01.1900

Garanti Bankası Genel Müdürlük Binası Trijenerasyon Santrali Projesi TechnoBee Akademik Firması bünyesinde Ar-Ge ve uygulama projesi olarak yürütülmektedir.

Proje kapsamında; 23.01.2013 – 23.01.2014 tarihleri arasında Garanti Bankası LEED Sertifikasyon Projesi kapsamında Garanti Bankası Genel Müdürlük Binası enerji performansının artırılması için TechnoBee tarafından Garanti Bankası Genel Müdürlük Binası Trijenerasyon Santrali Fizibilite Çalışması’nı gerçekleştirmiştir. Garanti Bankası Genel Müdürlük Binası’na Trijenerasyon Sistemi kurulması uygun bulunmuştur. Proje, hali hazırda devam etmekte olan “Garanti Bankası LEED Sertifikasyon Alımı Projesi” ile paralel olarak devam etmekte ve projenin tamamlanması için önem arz etmektedir. 

Trijenerasyon sistemleri doğal gazın veya diğer yakıtların bir motor veya türbinde yakılması ile soğutma, ısı enerjisi, elektrik enerjisini üç farklı biçimde ve eş zamanlı olarak işletmelerin kullanımına sunan sistemlerdir. Trijenerasyon tesislerinde,  enerji ihtiyacı işletmenin istediği zamanlarda ve istediği miktarlarda üretilebilmektedir. Trijenerasyon sistemi kullanan işletmeler enerji üretimlerini kendi inisiyatiflerinde gerçekleştirdikleri için enerji konusunda dışarı bağımlı değillerdir. Elektrik kesintisi veya şebekedeki frekans bozuklukları vb. durumlarda enerji kesintisi yaşamamaktadırlar. 
Bu sistemler ucuz enerji üretimi sağladığı ve kullanım açısından rahat olduğu için birçok işletme tarafından tercih edilmektedir. 
Sistemin CO2 emisyonu diğer enerji kaynakları ile karşılaştırıldığında daha düşük olduğu için çevre dostudur. Trijenerasyon sistemlerinin insan sağlığına her hangi bir zararı bulunmamaktadır. Sistem; gerekli izolasyonlar ile sessiz çalışabilen bir sistem haline geldiği için gürültü kirliliğine neden olmaz. Sistem her hangi bir radyoaktif enerji salgılamaz ve kanserojen etkisi yoktur. 
Eski alışagelmiş sistemlerde egzost hattına bir buhar kazanı konularak buharlı absorption chiller kullanılmakta ceket hattı için ise ayrı bir sıcak sulu absorption chiller kullanılmakta idi.

Yeni multi system ile Garanti Bankasında da kullanıldığı gibi hem egzost gazı hem de ceket ısısı tek bir cihazda birleştirerek yüksek verimlilikte soğuk su elde edilmektedir.
Multi absorption chiller cihazının basit çalışma mantığı suyun daha düşük basınç altında düşük sıcaklıkta buharlaşma prensibi kullanılmaktadır.
Absorption chiller cihazı içinde basınç 6 mmHG basınç altında olup su yaklaşık 4 oC de buharlaşmaktadır.
Cihaz içinde soğutucu akışkan olarak su bulunmakta olup suyu kendi bünyesine alabilen ve kimyasal tepkimeye uğramayan LiBr kullanılmaktadır.
Generatör kısmında Libr + su karışımdan oluşan solüsyon mevcuttur. Gaz motorunda gelen egzost gazı ve ceket eşajöründen gelen sıcak su vasıtası ile bu solüsyon içindeki su buharlaşarak condenser kısmında gelmektedir. Kondenser kısmında bus u buharı soğutma kulesi vasıtası ile yoğuşturulmakta ve evaporator kısmında gelerek evaporator kısmında borular içinde geçen ve bizim soğutmak istediğimiz 12 oC su ile iletim yolu ile buharlaşarak buharlaşma gizli ısısını bu sudan alıp suyun 6 oC soğumasu sağlanmaktadır.Buharlaşan su absorber kısmında gelerek burada generator kısımlarından gelen yüksek yoğunluktaki solüsyon tarafından absorbe edilmekte ve bu absorbe esnasında oluşan ısı soğutma kulesi ile alınmaktadır.
Seyreltik hale gelen solüsyon tekrar generator kısımlarına basılarak çevrim döngüsü sağlanmaktadır.Bu sistemde cihaz tamamane dış ortam ile izolelei olup system sürekli 6 mmHG vakum altında tutulması sağlanmaktadır.