T. Garanti Bankası Rüzgar Etüdü Projeleri

Genel Bilgiler

Proje Adı T. Garanti Bankası Rüzgar Etüdü Projeleri
Başlangıç Tarihi 25.07.2011 Bitiş Tarihi 30.01.2013

Garanti Bankası Genel Müdürlük Binası - Rüzgar Etüdü Projesi
Çalışmaya esas olan rapor, T.Garanti Bankası Genel Müdürlük bina avlusunda rüzgâr etkilerinin meydana getirdiği konforsuzluk durumlarının incelenmesi ile ilgili yapılan çalışmalardan oluşmaktadır.
Çalışma kapsamında binanın kullanıcılar açısından konforsuzluğa neden olan avlu bölümüyle ilgili incelemeler yürütülmüş, binanın tasarım özellikleri, kütle biçimlenişi, araziye konumlanışı ve çevre binalarla etkileşimi nedeniyle oluşan rüzgarın ortaya çıkarabileceği olumsuz durumlar ele alınmıştır.
T.Garanti Bankası Genel Müdürlük bina avlusundaki “rüzgar denetimi” çalışmaları, bina ve yakın çevresini 1/175 ölçeğinde ifade eden bir model üzerinde, laboratuvar ortamında rüzgar tüneli kullanılarak geçerliliği kanıtlanmış deneysel yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. 
Yöntem aşağıdaki etaplardan oluşmaktadır:
1. Belirtilen bina bölümünde oluşan rüzgâr etkilerinin ölçülmesi
2. Elde edilecek sonuçlara bağlı olarak bu etkilerin azaltılmasına yönelik öneri geliştirilmesi
3. Geliştirilen önerinin geçerliliğinin deneysel yolla sınanması
Çalışmanın uygulama bölümü aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirilmiştir:
1. Açık avlu bölümü üzerinde kritik öneme sahip belirli noktalarda laboratuvar ortamında deneysel ölçümlerle;
Hız ölçümlerinin yapılması
Basınç etkilerinin saptanması
2. Bunlara ilişkin sonuçların elde edilmesi.

Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü - Rüzgar Etüdü Projesi

İstanbul Pendik’te ERA Şehircilik, Mimarlık, Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından
hazırlanan ve Garanti Bankası Pendik Teknoloji Kampüsü (GBPTK) olarak tasarlanan binalar bütününde yapılan rüzgar etkilerine ilişkin çalışmalar;
İklimsel verilerin saptanması ve yorumlanması (binanın cepheleri ve açık
alanları üzerinde kritik öneme sahip belirli noktalarda)
Laboratuar ortamında deneysel ölçümlerle
- Basınç etkilerinin saptanması
- Hız ölçümlerinin yapılması
- Akım görünürleştirme
    Cephe Tipi 1 ve Cephe Tipi 2 için,
Bilgisayar ortamında benzetimle
- Çift cidarlı yapı kabuğunda hava akımlarının görselleştirilmesi
- Hız ölçümlerinin yapılması
- İç kabuğun dışında meydana gelebilecek sıcaklık değişimlerinin
tespit edilmesi adımlarından oluşmaktadır.