Bilişim Vadisi Fizibilite Raporu

Genel Bilgiler

Proje Adı Bilişim Vadisi Fizibilite Raporu
Başlangıç Tarihi 05.12.2008 Bitiş Tarihi 14.06.2009

Proje Amacı ve Hedefi


 • Bilişim teknolojileri sektörünün ulusal ve küresel düzeyde mevcut durumu ve gelişme eğilimlerinden, yerli ve yabancı bilişim teknolojileri firmalarının beklentilerinden ve Bilişim Vadisi’nin rakip olacağı dünya örneklerinden hareketle Türkiye’de kurulacak Vadi’nin bilişim teknolojileri firmaları açısından uluslararası bir cazibe merkezi halini alabilmesi için sağlaması gereken şartları tespit etmek,
 • Belirlenecek objektif kriterler ışığında Bilişim Vadisi’nin kurulacağı bölgenin saptanmasına yardımcı olmak , 
 • Bilişim Vadisi’nin şekillenebilmesi için gerekli bilgiyi elde etmek amacıyla seçilen bölgedeki gerekli analizleri gerçekleştirmek,
 • Bilişim Vadisi’nin başarıyla kurulup gelişebilmesi için benimsenmesi gereken yönetim modeli ve kurumsal statüyü belirlemek,
 • BilişimVadisi için gerekli fiziksel üstyapı, altyapı ve gelişme ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Bilişim Vadisi’nin başarıyla kurulup gelişebilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri belirlemek,
 • Hem yerel hem de uluslararası bilişim teknolojileri firmalarının Bilişim Vadisi’nde yer almalarını özendirecek teşvikler ve destek mekanizmalarını belirlemek, 
 • Bilişim Vadisi’nin ulusal ve uluslararası ölçekte bilinir hale getirilmesi için gerekli iletişim stratejisini hazırlamak, 
 • Bilişim Vadisi girişiminin başarıyla gerçekleştirilmesi için gerekli izleme ve değerlendirme sistemini tanımlamak.

Proje İçindeki Ar-Ge Çalışmaları


 • Dünyadaki benzer yapılanmaların karşılaştırmalı analizi (rekabet analizi)
 • Türk bilişim teknolojileri sektörünün mevcut durumu, gelişme eğilimleri ve beklenti analizi
 • Bilişim teknolojileri sektörüne ilişkin küresel durum, gelişme eğilimleri ve beklenti analizi
 • BilişimVadisi’nin kurulacağı bölgenin seçimi
 • Seçilen bölgeler için sektörel analiz
 • Paydaş analizi
 • Bilişim Vadisi’nin kurumsal yapısı ve yönetim modeli
 • Fiziksel altyapı
 • Politika Önlemleri, Teşvik ve Destekler
 • Bilişim Vadisi İletişim Stratejisi
 • Kritik başarı faktörleri ve riskler
 • İzleme ve değerlendirme sistemi
 • Yönetici Özeti, Değerlendirme, Eylem Planı ve Öneriler

Proje Sonunda Elde Edilecek Çıktılar


 • Analizi yapılmak üzere Yüklenici tarafından önerilen dünyadaki Bilişim Vadisi benzeri yapılanmalarının listesi
 • Dünyadaki benzer yapılanmaların karşılaştırmalı analizinde kullanılacak kriterlerin listesi
 • Yerli ve yabancı firmalarla yapılacak görüşmelerde kullanılacak soru formları
 • Görüşme yapılacak yerli ve yabancı firmaların gerekçesi ve listesi
 • Dünyadaki benzer yapılanmaların karşılaştırmalı analizi raporu (rekabet analizi)
 • Türk bilişim teknolojileri sektörünün mevcut durumu, gelişme eğilimleri ve beklenti analizi raporu
 • Bilişim teknolojileri sektörüne ilişkin küresel durum, gelişme eğilimleri ve beklenti analizi raporu
 • Bilişim Vadisi’nin kurulacağı bölgenin seçimi için kriterler listesi ve analize dahil edilecek bölgelerin listesi
 • Seçim kriterleri doğrultusunda Türkiye’deki bölgelerin karşılaştırmalı olarak analiz edildiği ve bölgelerin güçlü ve zayıf yanlarıyla tehdit ve fırsatlarının ortaya konduğu matris
 • İzleme Komitesi tarafından kısa liste için seçilecek 2 (iki) bölge özelinde yapılacak sektörel analizlerde kullanılacak soru formları ve görüşme yapılacak kurumların listesi 
 • Kısa liste için seçilen 2 (iki) bölge için sektörel analiz raporları
 • Paydaş analizlerinde kullanılacak soru formları, görüşme yapılacak kurumların listesi ve bölgesel çalıştaylarda kullanılacak soruların listesi
 • Paydaş analizi raporu
 • Bilişim Vadisi’nin kurumsal yapısı ve yönetim modeli raporu
 • Fiziksel altyapı raporu
 • Politika önlemleri, teşvik ve destekler raporu
 • Bilişim Vadisi İletişim Stratejisi
 • Kritik başarı faktörleri, riskler; izleme ve değerlendirme sistemi raporu
 • Yönetici Özeti, Değerlendirme ve Öneriler
 • Bilişim Vadisi Fizibilite Raporu taslağı
 • Bilişim Vadisi Fizibilite Raporu

Proje Ekibi

AD PROJEDEKİ GÖREVİ

Doç.Dr. Hüseyin Attila Dikbaş

Ekip Lideri

Leyla Arsan

Proje Koordinatörü

Prof. Dr. Ufuk Çağlayan

BİT Uzmanı

Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy

Şehir Plancısı

Prof. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu

Mimar

Prof. Dr. Gülden Erkut

Sosyolog

Yasin Beceni

Hukuk Uzmanı

Dr. Özgür Uçkan

İletişim Stratejisti

Prof. Dr. Fethi Çalışır

Proje Danışmanı

Prof. Dr. Nüzhet Dalfes

Proje Danışmanı

Y. Doç. Dr. Özgür Kayalıca

Proje Danışmanı

Ferdi Miskbay

Proje Danışmanı

Sinan Okay

Proje Danışmanı

Selçuk Karaata

Proje Danışmanı

Özcan Sarıtaş

Proje Danışmanı

Av. Ali Göksu

Proje Danışmanı

Av. Ömer Hızıroğlu

Proje Danışmanı

Selim Güven

Proje Danışmanı