İnşaat Sektöründe Rekabetçiliğin Ölçülmesi-Türkiye Perspektifi

Genel Bilgiler

Proje Adı İnşaat Sektöründe Rekabetçiliğin Ölçülmesi-Türkiye Perspektifi
Başlangıç Tarihi 01.01.2008 Bitiş Tarihi 28.02.2012

Projenin hedefi Türk İnşaat Sektörü’ne rekabetçilik indikatörlerinin belirlenmesi ve Türk İnşaat Sektörünün rekabetçiliğinin araştırılmasıdır.

 

“Gelişimi ve mevcut durumu ölçebilmek için inşaat sektörü, hedefleri ve amaçları doğrultusunda bir yöntem ortaya koymak zorundadır. Sektör çapında rekabeti ölçebilmek; en iyiler ve diğerlerini ayırt edebilmek, doğru seçimler yapabilmek ve mükemmeliyeti ödüllendirebilmek için rasyonel bir taban oluşturulmasını sağlayacaktır. Yukarıdaki düşüncelerin ışığında araştırmadan beklenen yararlar  şunlar olmuştur;

  • Türk İnşaat sektörüne özgü  rekabetçilik unsurlarının belirlenmesi ve ölçülmesi.
  • Mevcut durumun araştırmanın paydaşı olan diğer ülkelerle kıyaslanarak eksik veya avantajlı yönlerin belirlenmesi.
  • Türk İnşaat Sektöründe de gelişmi rekabetçi diye nitelendirilen ülkelerdeki gibi benchmarking çalışmalarının yapılması ve konunun önemi  ile ilgili olarak sektörün bilgilendirilmesi.
  • Rekabetçilik ve değişik alanlardan toplanacak veriler arasındaki ilişki, rekabeti belirleyen faktörlerin bu alanların farklı özelliklerine göre değişebileceği göz önüne alınarak analiz edilecektir.

Araştırmanın konusu;  genelde inşaat endüstrisinde rekabetçilik kavramını belirleyen faktör ve parametrelerin belirlenmesi, özelde ise Türk İnşaat Sektörünün Rekabetçiliğinin belirlenen faktörler bağlamında  değerlendirilmesi, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, sürdürülebilir rekabet kavramı açısından endüstri ve organizasyon seviyelerinde yapılması gerekenlerin tanımlanmasıdır.

Araştırmanın amacı, seçilen ülkelerin inşaat sektörlerinin rekabet edebilirliğini ölçmek ve sürdürülebilir rekabeti etkileyen güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamak olmuştur. Bunun için dört önemli sorunun cevabı aranmıştır:

  • İnşaat sektörünün rekabet edebilirliğini etkileyen faktörler nelerdir?
  • İnşaat sektörü için ulusal rekabet edebilirlik nasıl ölçülebilir?
  • Ülkeler kendi rekabet edebilirliklerine kaynak oluşturmak için hangi yolla ihracatı destekleyebilirler?
  • İnşaat sektörleri rekabet edebilirliği nasıl sürdürebilirler?

Son olarak şu nokta göz ardı edilmemelidir ki, bu proje, firmalara doğrudan ‘uluslar arası pazarda nasıl ihale kazanılır’ reçetesi sunmak için hazırlanmamıştır. (Flanagan ve diğ., 2005) Rapor, seçilmiş her ülke için kendi kültür ve değerleri kapsamında, inşaat endüstrisinin rekabet edebilirliğini değerlendirmeyi hedeflemiştir.