G3P GENÇ GİRİŞİMCİ GELİŞTİRME PROGRAMI

Genel Bilgiler

Proje Adı G3P GENÇ GİRİŞİMCİ GELİŞTİRME PROGRAMI
Başlangıç Tarihi 01.05.2006 Bitiş Tarihi 01.04.2013

G3P I. ETAP

Açılımı Genç Girişimci Geliştirme Projesi olan bu program İTÜ Proje Yönetim Merkezi tarafından hazırlanmıştır. Program İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, bir iş fikrini işletmeye dönüştürmelerini ve işletmelerini sağlıklı bir şekilde yönetmelerini sağlayacak bilgileri vermeyi hedeflemiştir.

Ülkemizde son yıllarda büyük bir artış gözlenen girişimcilik konusundaki çalışmalar, Avrupa Birliği ve ülkemizdeki ekonomik durumun etkisiyle oldukça hızlanmış ve girişimci sayısında büyük bir artış gözlenmiştir. Bu artış, girişimcilik, iş planı hazırlama, iş kurma ve yönetme konusundaki bilgi eksikliğini ve bu eksikliği giderecek eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak, bir iş fikrine sahip ve/veya kendi işini kurmak isteyen İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin, bir iş fikrini işletmeye dönüştürmelerini ve işletmelerini sağlıklı bir şekilde yönetmelerini sağlayacak bilgileri vererek, geleceğin başarılı işletmecilerini yetiştirmek amacıyla, Genç Girişimci Geliştirme Projesi ‘ni planlanmıştır.

Genç Girişimci Geliştirme Projesi’nin amacı üniversite gençliğini teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikrileri oluşturmalarını sağlamak ve bu iş fikrilerine hayat verebilmek amacıyla olan gençlerin ve akademisyenlerin fikirlerini endüstriye kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda G3P fikirlerin proje haline getirilebilmesini sağlamak amacıyla Girişimcilik Okulu’nda gençleri eğitim faaliyetinde bulunur. Oluşturulan projelere G3P aracılığıyla sanayiden uygun ortaklar ve yatırımcılar bulunarak finansal destek sağlanır.

G3P II.ETAP

Genç Girişimci Geliştirme Projesi’nin amacı üniversite gençliğini teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikrilerini oluşturmalarını sağlamak ve bu iş fikrilerine hayat verebilmek amacıyla olan gençlerin ve akademisyenlerin fikirlerini endüstriye kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda G3P fikirlerin proje haline getirilebilmesi için Girişimcilik Okulu’nda gençlere yönelik  eğitim faaliyetinde bulunmuştur. Oluşturulan projelere G3P aracılığıyla sanayiden uygun ortaklar ve yatırımcılar bulunarak finansal destek sağlanmıştır.

2006 yılının Mart ayında gerçekleştirilen iş fikri çağrısına lisans, yüksek lisans ve akademisyenlerden oluşan toplam 254 kişi online başvuruda bulunmuş ve oluşturulan karma ekiplerle 102 iş fikri teslim edilmiştir. Bu iş fikirlerinden 53 tanesi ön elemlerde başarılı olmuştur. Ön elemelerin ardından gerçekleştirilen mülakatlarda ise 31 iş fikri Girişimcilik Okulu’na ücretsiz olarak katılmaya hak kazanmıştır. İş Fikrileri makina, elektronik, yazılım, moleküler biyoloji, gıda ve mimari yapılar olarak altı ana başlıkta sınıflandırılabilir. Girişimcilik Okulunda, 17 Temmuz – 26 Ağustos 2006 tarihleri arasında 14 farklı alanda 280 saatlik bir eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Eğitim programının yanı sıra projelere toplam 80 saatlik mentorluk hizmeti verilmiştir.

Technobee, projede lider kuruluş olarak yer almıştır. Projeye, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası ve Endeavor Etkin Girişimci Destekleme Derneği-Türkiye finansman katkı sağlamıştır.