İSTANBUL BİLİŞİM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

Genel Bilgiler

Proje Adı İSTANBUL BİLİŞİM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI
Başlangıç Tarihi 01.12.2009 Bitiş Tarihi 01.12.2011

ITES Teknopark Projesi, yaklaşık 600.000 m2’lik bir alan için tasarlanan, kamu-özel ortaklı bir teknopark gelişim projesidir. Projenin amacı, sektörel işbirliklerini geliştirecek, inovasyon yaratacak, girişimcilerin yetkinleşmesini ve pazarda rekabet edebilirliklerini sağlayacak bir ortam yaratarak, inovasyon ve girişimciliği tetikleyecek bir çekim merkezi yaratmaktır. Teknopark projesi hem bölgenin teknoloji geliştirme bölgesi ilan edilerek mekansal gelişimini hem de önerdiği yönetim modeliyle kurumsal ve işlevsel gelişimini kapsamaktadır. ITES Teknokent Projesi kapsamında planlanan fiziksel mekanlar yaratılacak ekonominin kümelenme mekanı olarak konumlandırılmaktadır. Proje, kurumsal yapılanma modeli dağıtık, bölge yapılanmalarının aşamalı geliştiği, yaratılan inovasyon faaliyetlerini destekleyici yasa ve iş modelleri yaratmaya öncelik veren bir operasyon ve organizasyon bütünü olarak ele alınmaktadır.

Bu habitat içerisinde yer alması planlanan tesisler, yerli ve yabancı yatırımcıların doğabilecek tüm ihtiyaçlarına yönelik belirlenmiştir. Teknopark Fiziksel Gelişimi sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda aşağıda belirlenen ana politikalar çerçevesinde geliştirilmektedir:

  1. Güçlü ve Rekabetçi Bir Ekonomik Büyüme Sürecini Yakalamak,
  2. Sosyal Adaleti ve Kentsel Bütünleşmeyi Sağlamak,
  3. Mekansal Gelişmeyi Sürdürülebilir Çevre İlkelerine Göre Yönlendirmek,
  4. Teknopark’ın Yönetimini Ekolojik Tasarım İlkelerine Göre Yapılandırmak.