Industrialized, Integrated, Intelligent Construction (I3CON)

Genel Bilgiler

Proje Adı Industrialized, Integrated, Intelligent Construction (I3CON)
Başlangıç Tarihi 01.10.2006 Bitiş Tarihi 01.12.2012

Proje Amacı ve Hedefi


I3CON (Industrialized, Integrated, Intelligent Construction), Avrupa Birliği 6. Çerçeve programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilmiş ve 1 Ekim 2006 tarihi itibari ile resmen başlamış İstanbul Teknik Üniversitesi’nin de ortak olduğu bir araştırma projesidir.

Projenin amacı bina elemanlarının endüstriyel olarak binaya entegre servis sistemleri ile birlikte üretilmesi ve binalarda akıllılık kavramı oluşturulması üzerine bir yaklaşım sunmaktadır. Bahsedilen bina elemanlarının sürdürülebilir, çok fonksiyonlu, etkin, tekrar kullanılabilir, birlikte çalışabilir ve kullanıcı dostu olması hedeflenmektedir. Proje kapsamında geliştirilecek yeni iş modelleriyle de halihazırda kullanılan geleneksel ve işçilik ağırlıklı üretimden endüstriyel üretime doğru bir geçiş öngörülmektedir.

I3CON projesi 3 No’lu tematik alan olan “ Nanotechnologies and nano-sciences, knowledge based multifunctional materials and new production processes and devices (NMP)” tematik alanında “3.4.4.2 New construction products and processes for high added value applications” araştırma alanı kapsamında geliştirilmektedir. Kullanılan araç “Integrated Project (IP)” olarak belirlenmiştir.

Projenin 14 ülkeden toplam 26 ortağı bulunmaktadır. Projenin ortaklık yapısı, değişik alanlarda faaliyet gösteren büyük şirketler ve küçük ve orta ölçekli işletmeler ile, enstitüler, Ar-Ge kurumları ve üniversitelerden oluşmaktadır. Projenin koordinatörü ve en büyük ortağı İspanya’nın en büyük inşaat şirketlerinden biri olan Dragados S.A. firmasıdır. Projenin diğer ortakları: BSRIA Limited, Draaijer&Partners, EQUA Simulaton AB, Fraunhofer Gesellschaft e.V. Institute for Industrial Engineering, Flakt Woods Oy, INTRACOM Hellenic Telecommunications and Electronics Industry, Instapro SRL, Istanbul Technical University Project Management Centre, JAMAUR, University of Ljubljana, Lonix Oy, Loughborough University, Martin&Martin Associates Ltd., Politechnika Wroclawska, University of Finland, Ed. Züblin AG, Saint-Gobain Recherche, Thales Research and Technology UK Ltd., Universidad Carlos III de Madrid

Proje İçindeki Ar-Ge Çalışmaları


Proje 12 iş paketinden oluşmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi adına ITU Proje Yönetim Merkezi’nin yürüttüğü bu projede ITU-PYM, 1(Konsept Geliştirme ve Paydaş ihtiyaçlarının belirlenmesi, 2 (Değer yaratan yenilikçi ve yaratıcı iş modelleri), 5  (İlişki yönetimi-Servisler ve işletme yönetimi), 8 (Uygulama-demostrasyon), ve 11 (Eğitim) no’lu iş paketlerde göre almaktadır.

Proje Sonunda Elde Edilecek Çıktılar


Proje çıktıları;
Kablosuz teknolojiyi kullanan, gömülü duyargalar ile dağınık denetim sistemlerine, iç ortamı denetleyen kullanıcı ara yüzlerine sahip endüstriyel olarak üretilmiş yapılar,
Sürdürülebilir, çok fonksiyonlu, etkin, tekrar kullanılabilir, birlikte çalışabilir ve kullanıcı dostu bina elemanları,
Projenin katma değeri;
Yaşadığımız binaların masraflarının düşmesi, konforunun ve çevreye uyumunun olabildiğince yükseltilmesi,
İnşaat sektöründe kullanılan bina elemanlarının ve sistemlerin bir binada maksimum faydayı sağlayacak şekilde birleştirilmesi