INNOBEE

Genel Bilgiler

Proje Adı INNOBEE
Başlangıç Tarihi 01.03.2012 Bitiş Tarihi 01.01.1900

TechnoBee, üniversiteye erişim konusunda bu avantajlı konumunu değerlendirerek üniversite iş dünyası işbirliğini arttırmak ve öğrencilerin sürece dahil olmasını sağlamak amacıyla “InnoBee” markasını geliştirmiştir. Bu kapsamda InnoBee mevcut problemlere çözüm olabilecek ve üniversite – iş dünyası işbirliği kapsamında ortak proje faaliyetlerini arttırmayı hedefleyen aşağıda belirtilen iş modellerini içermektedir. InnoBee aracılığı ile iş dünyası (proje sahibi) akademisyenlere, öğrencilere, mükemmeliyet merkezlerine ve üniversite laboratuvar imkanlarına kolayca ulaşabilecektir.

Üniversite sanayi işbirliği, girişimcilik ve inovasyon web portalı; 
Üniversite sanayi işbirliği, girişimcilik ve inovasyon kapsamında;
Ortak Ar-Ge proje faaliyetlerinin arttırılması,
Üniversite sanayi işbirliği ve girişimcilerden gelecek yeni projeler ile patent sayısının artırılması
Bölgede teknoloji geliştirme faaliyetlerinde gelişimine katkıda bulunmak,
Üniversite ve sanayinin ulusal ve uluslararası akademik platform ile işbirliğini sağlamak,
4691 sayılı kanunun sağladığı olanakları kullanarak akademisyenlerin ve üniversitelerdeki alt yapının laboratuvar, Ar-Ge merkezleri, vb. iş dünyasına katma değer sağlaması, amacıyla hızlı, güvenilir ve işlevsel bir ara yüz/platform geliştirilmesidir.

Oluşturulacak ara yüz ile Üniversite ve Sanayinin bir araya gelmesi ve oluşacak veri tabanı ile oluşacak veri havuzunda uygun eşleştirmelerin yapılarak, fikirlerin ve projelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Sanayinin var olan projelerdeki sorunların akademinin Ar-Ge gücünden faydalanarak çözülmesi ve girişimci fikir sayısının artması, bu fikirlerin ürünleşerek patentlerinin alınması.amaçlanmaktadır.