TRB2 Bölgesi Yaşam Bilimleri Ve Sağlık Teknolojileri Merkezi Fizibilite Çalışması

Genel Bilgiler

Proje Adı TRB2 Bölgesi Yaşam Bilimleri Ve Sağlık Teknolojileri Merkezi Fizibilite Çalışması
Başlangıç Tarihi 25.07.2013 Bitiş Tarihi 04.06.2016

T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından  Doğu Anadolu Bölgesi'nde Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri alanında Ar-Ge ve üretime dayalı bir yapılanmanın oluşturulması amaçlanmıştır.

Bu sebeple 20.07.2013 tarihinde imzalanan sözleşme gereğince Technobee yükleniciliğinde Bitlis, Muş, Van ve Hakkari illerini kapsayan TRB2 Bölgesi Yaşam Bilimleri ve Sağlık Teknolojileri Merkezi’nin fizibilite çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı ülke çapında bir sağlık ve araştırma merkezi oluşturulması için gerekli altyapı, organizasyon, politik şemalar ve vizyonun kapsamlı olarak belirlenmesidir. 

Raporun çıktıları arasında, Bölgeye ve Türkiye’ye dair sağlık teknolojileri ve yaşam bilimleri konusundaki mevcut durum ve beklenti analizi, bölgesel karşılaştırma ve bölge seçim raporu, ulusal ve uluslararası firmalara yönelik beklenti analizi ve mevcut durum çalışmaları, kurulacak yapı için bölge seçim raporu, paydaş analizi, yönetim modeli, bölge ve sektör analizleri, fiziksel altyapı, politika önlemleri teşvik ve destekler, iletişim stratejisi, kritik başarı faktörleri, risk yönetim stratejisi ve izleme ve değerlendirme sistemi parçaları mevcuttur.  Her bir çıktıya yönelik genel bilgiler ve olası çözümler yönetici özeti raporu altında incelenmiştir.

Proje sırasında yapılan çalışmalar neticesinde özellikle bölgede bulunan potansiyelin bölge dışından elde edilecek olan bilgi birikimi ile birleştirilmesi doğrultusunda ulusal çapta bir yapılanmanın oluşması öngörülmüş, bölge içerisinde oluşturulacak üretim hizmetleri ve inovasyon altyapısının ülkemize sağlık hizmetleri ve üretimi açısından büyük destek sağlaması amaçlanmıştır.