CONNET - CONSTRUCTION NETWORK

Genel Bilgiler

Proje Adı CONNET - CONSTRUCTION NETWORK
Başlangıç Tarihi 01.01.2008 Bitiş Tarihi 01.09.2013

Avrupa Birliği 5. Çerçeve programı projesi olan CONNET, Türk İnşaat Sektörü için bir Teknolojik Sanal Park oluşturmayı amaçlamıştır. Ancak böyle bir sanal parkın oluşturulmasının Avrupa Birliği (EU) kapsamında yapılan çalışmalardan bağımsız olması düşünülemez. Proje, bu nedenle Avrupa’da bu konuda yapılan bir EU projesinin Türkiye omurgasını oluşturmaktadır. 12 ülkenin katıldığı bu araştırma grubu global bir inşaat sektörü web portalı oluşturma ve bu portal üzerinden e-uygulamaların yapılacağı bir platformu başlatan önemli bir araştırmadır.

Bu proje, Türk İnşaat Sektörü ’nü sanal ortamda bir araya getirecek ve çeşitli hizmetleri sunacak bir web portalı oluşturulmasını öngörmüştür. Web portalı inşaat sektörümüzün standartlaşmasına büyük ölçüde katkıda bulunurken, bir yandan da Avrupa birliğiyle entegrasyon sürecinde katalizör görevi görmüştür. Proje, Türk inşaat sektörü için bir bilgi kaynağı oluşturarak sektör için sanal bir teknoloji parkı meydana getirmeyi hedeflemiştir.

Proje, Avrupa Birliği bünyesinde halen kullanılmakta olan CONNET (CONstruction information service NETwork)’in Türkiye ayağı olacak şekilde yapılandırılmıştır. CONNET, Avrupa Birliği Elektronik Teknoloji Transfer Network’u (ETTN) bünyesinin bir parçasıdır. CONNET hizmetleri, üye ülkelerin CONNET omurgaları arasında paylaştırılmıştır. Herhangi bir CONNET omurgası diğer omurgalar ile bağlantılı olarak hizmet vermektedir Örneğin Teknik Bilgi Merkezi ve Haber Merkezi İngiltere CONNET omurgasında hizmet vermekte; Hesaplama ve Yazılım Merkezi Slovenya omurgasında bulunmaktadır. İngiltere’de bulunan bir kullanıcı kendi ülkesinin CONNET omurgasına bağlantı kurduğu halde Slovenya omurgasında barındırılan hizmeti talep ettiğinde, her bir omurgada çalışmakta olan ara yüzler bu isteği ilgili sunucuya aktarmaktadır.

Türk İnşaat Sektörü Web Portalı ve Web Tabanlı İnşaat Yönetimi Sistemi Projesi için oluşturulmuş olan omurga, CONNET - Türkiye omurgası görevini üstlenmiştir ve iki yüksek kapasiteli sunucu bilgisayar ile İTÜ Proje Yönetim Merkezi’nin sahip olduğu internet erişim altyapısından oluşturulmuştur. Sunuculardan biri veri tabanı hizmetini vermekte, diğer sunucu web tabanlı servislere ev sahipliği yapmaktadır. Web ara yüzlerinin geliştirilmesinde ASP/PHP teknolojisi ağırlıklı olarak kullanılmıştır. TURKCONNET omurgasının veri tabanı, XML/SMIL gibi araçlarla diğer CONNET omurgalarındaki veri yapılarının transfer edilmesi suretiyle oluşturulmuştur. Ayrıca, CONNET bünyesinde hizmet veren ve CONNET servislerinin aynı ara yüzlerle üye ülkelerin dilinde verilmesini sağlayan tercüme motoruna Türkçe desteği verilmiştir.

Web Portal ve İnşaat Yönetim Sistemi modülleri sadece CONNET uyumluluğu sağlamakla kalmamıştır. CONNET ile planlanan entegrasyon kapsamında, bütün servisler - özellikle İnşaat Yönetim Sistemi üye ülkelerdeki kullanıcılara da hizmet vermektedir.